Disclaimer

Over webcamwerkonline.nl

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. webcamwerkonline.nl en de beheerders er van zijn echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan webcamwerkonline.nl worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. webcamwerkonline.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van webcamwerkonline.nl besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van webcamwerkonline.nl.

De informatie op de website van webcamwerkonline.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op webcamwerkonline.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van webcamwerkonline.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van webcamwerkonline.nl is verkregen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij webcamwerkonline.nl en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van webcamwerkonline.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overige

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Vandaag nog aanmelden voor webcamwerk?

Wil jij ook veel geld verdienen met thuiswerk?